TTA udvikling

Think Twice Advice udvikler og afprøver nye koncepter i forhold til brugerinddragelse samt forebyggelse og mestring af sygdom og svækkelse. Udviklings- og evalueringsmetoder tilpasses de koncepter og samarbejdspartnere, der arbejdes med.

 Eksempler på udviklingsmetoder:

  • Lean startup (Eric Ries)
  • ZOOM (Trine Wulff)
  • The Wide Lens (Ron Adner)
  • Blue Ocean Strategy (Chan Kim og Renée Mauborgne)

Eksempler på evalueringsmetoder:

  • Randomiseret kontrolleret undersøgelse koblet med omfattende kvalitativ analyse baseret på 356 samtaler (Bedre Balance Coaching)
  • Kobling af kvantitative og kvalitative metoder tilpasset kommunal praksis (Inviterende samtaleteknik)
  • Primært kvalitative metoder (HabiTurn Senior pilotprojekt)

Eksempler på færdigudviklede og –evaluerede koncepter:

Eksempler på koncepter under udvikling:

Medfinansiering og samarbejdspartnere søges til accelereret færdigudvikling

Færdigudvikling af de teknologiske koncepter HabiTurn og Lighter Days kræver medfinansiering og nye samarbejdspartnere. Vi har en særdeles fornuftig track record med hensyn til at skabe effektive koncepter der gør en forskel for borgere, professionelle og samfundsøkonomi.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden for at indgå i et samarbejde der kan accelerere den videre udvikling, og/eller har kendskab til finansielle samarbejdspartnere der kunne have lyst til at engagere sig i virksomheden, er du velkommen til at kontakte os for nærmere information.