Om virksomheden

Think Twice Advice er en socialøkonomisk virksomhed der blev søsat i 2005 af Trine Wulff. Ønsket var at udvikle og evaluere teknologiske koncepter og engagerende samtalemodeller til personale på sundheds- og socialområdet, læs eventuelt nærmere under punktet ”TTA udvikling”. Firmaet brænder for at facilitere processer hos offentlige og private virksomheder, der giver flere borgere og patienter adgang til effektive tilbud, der støtter dem i at mestre sygdom og svækkelse effektivt.

Sideløbende støtter virksomheden leverandører til sundhedsvæsenet med at skabe brugerbehovsdreven innovation. Trine fungerer endvidere som coach, supervisor og mentor for ledere og andet personale, der har ønsket at skabe positive forandringer gennem professionel sparring. Trine har et solidt netværk og samarbejder med dygtige kolleger på freelance-basis ad hoc

Trine har siden 1992 arbejdet med innovationsledelse relateret til sundhed i både privat og offentligt regi. Hun har fungeret som leder af strategisk vigtige afdelinger og projekter, og har udviklet både teknologiske løsninger og kommunikationsmodeller til sundhedsvæsenet. Hun har således stor viden om hvordan man skaber effektive løsninger, der også fungerer i drift. Trine er uddannet farmaceut. Siden er hun efteruddannet i ledelse, innovationsledelse, sundhedsantropologi, kvalitativ analyse, aktionsforskning, sundhedsøkonomi, coaching m.v.. Trine fungerer som censor på to sundhedsuddannelser

I 2007 – 2009 har virksomheden fungeret som bijob, mens Trine afprøvede en ny samtalemodel i offentligt regi (Bedre Balance Coaching). Metoden var udviklet af Trine inden forsker-ansættelsen på Bispebjerg Hospital/Afdeling for sammenhængende patientforløb.

I 2010 fungerede virksomheden som bijob imens Trine havde en kort ansættelse på Københavns Universitet/Center for Sund Aldring med henblik på opstart af et nyt projekt.

I 2010-2011 har virksomheden udviklet modellen Inviterende samtaleteknik, der efterfølgende blev afprøvet indenfor det strategiske satsningsområde hverdagsrehabilitering i samarbejde med Københavns Kommune. Modellen er sidenhen er blevet en del af driften i flere kommuner i Danmark og Norge, blandt andet København. Sideløbende med projektet har der været plads til at løse opgaver i samarbejde for andre organisationer.

Siden 2012 har Think Twice Advice udviklingsmæssigt primært fokuseret på tre udviklingsområder:

1) Tilpasning af Inviterende samtaleteknik, så modellen også er rettet mod henholdsvis socialområdet og tidlig opsporing af palliative behov.

2) HabiTurn-varianter, der understøtter det varme og effektive samarbejde mellem borgere/patienter og professionelle eller frivillige. Se eventuelt nærmere under TTA Udvikling.

3) Udvikling af Lighter Days (arbejdstitel): En træningskabine, der forventes at nytænke hjemmetræning. Se eventuelt nærmere under TTA Udvikling.