Dias1

Et af de 7 nationale mål for danskernes sundhed er at den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. Da Think Twice Advice blev grundlagt i 2005 for netop at bidrage på området, er det skønt at det har endnu større fokus nu end det havde dengang. Nedenfor kan du se et par tricks til hvordan du gennem samtalen med borgeren eller patienten kan nå endnu flere mennesker med dine tilbud.

Baggrunden er den kæmpe forskel der er i vores forudsætninger for at leve længe, være raske længe, og blive effektivt behandlet når vi bliver syge. Forskellen er stor mellem de mest privilegerede og de mindst privilegerede, og desværre bliver den større og større.

Mange aktiviteter er igangsat af regering og kommuner, og der skal arbejdes på mange fløje hvis vi skal knække kurven. Strukturelle initiativer der gør det nemmere at træffe valg, der ikke øger din risiko for at blive syg er formentlig noget af det mest effektive, f.eks. i forhold til tobak og alkohol. NUDGING er et af kodeordene, et andet er afgiftsregulering.

En enkel måde at bidrage på, er at have fokus på den skriftlige og mundtlige information som borgeren oplever i sin kontakt med sundhedsvæsenet. Det er nemlig en rigtig stor barriere at mange borgere, der ville få et bedre helbred, ikke lytter åbent til sundhedspersonalet, der fortæller borgerne om deres tilbud.

Udgangspunktet hos mange borgere er, at medarbejderne hos sundhedsvæsenet er moraliserende og bedrevidende, og at de har travlt med at fortælle dem hvordan de skal leve deres liv, uden den store forståelse for deres situation. At de kommer og foreslår borgerne ressourceforløb, rygestop, rehabilitering, holdmotion og så videre er udelukkende noget de gør, for at samfundet kan spare penge.

I KORA rapporten om opsøgende sundhedsindsatser overfor socialt udsatte borgere i kommunerne Brøndby, Holstebro, Hvidovre og Næstved konkluderes, at selvom borgerne via projektet oplever at de har fået det bedre, oplever de ikke en forskel i imødekommenhed og forståelse i det etablerede sundhedssystem: Dette vurderes stadig til at være en barriere for socialt udsattes kontakt til sundhedsvæsenet (1).

Mange borgere vil helst snakke med personale, der viser medfølelse for deres situation, og som forstår hvorfor de ikke magter at leve sundere/mere aktivt/mere politisk korrekt som tingene er nu. Borgere der umiddelbart har det største potentiale for at kunne få et bedre helbred hvis de ændrede adfærd/livsstil, vil ofte hellere modtage passiv end aktiv hjælp. Som bekendt giver passiv hjælp ofte ”accelereret aldring”, så det er meget kortsigtet hjælp, hvis det står alene.

En del sundhedsprofessionelle har nytte af at justere deres samtale, så de får en bedre balance mellem at møde borgeren, der hvor borgeren er, OG på det rette tidspunkt overlevere objektiv information om aktiviteter, der vil kunne bidrage til borgerens livskvalitet.

Objektiv information er konkret information, uden værdiladede ytringer. ”God, dårlig, vigtig, sund, sundhed, super” er eksempler på ord der ofte bruges i sundhedsvæsenet, og som opleves som subjektive af borgerne. Subjektiv rimer på bedrevidende og moraliserende, så det gør en forskel hvis du øver dig i KUN at bruge objektive vendinger, og så lader borgeren/patienten være den subjektive.

Eksempel på overlevering af subjektiv information:

”Det er vigtigt at du holder op med at ryge nu, det vil være godt for dig”.

Eksempel på overlevering af objektiv information og en opfordring til borgeren om at være subjektiv:

”Jeg har lagt mærke til at du bliver meget træt når du går på trappen. Hvis du holder op med at ryge nu, er det ret sandsynligt, at du bedre kan trække vejret når du går op af trappen. Men jeg ved jo slet ikke hvor vigtigt det er for dig fortsat at kunne bruge trappen uden hjælp. Hvad tænker du om det?”

Prøv at læse de brochurer din arbejdsplads stiller til rådighed for borgerne. Består de udelukkende af objektiv information – læst med borgernes øjne?

Det lyder måske banalt, men objektiv information kan være en del af den ”pakke” der bidrager til at skeptiske borgere har lyst til at lytte mere på sundhedspersonale. Det kan naturligvis ikke stå alene!

Dette tip og mange andre konkrete værktøjer præsenteres og trænes på Think Twice Advice’s kursus i Inviterende samtaleteknik. Du kan læse mere om kurset på www.tta.life/inviterende samtaleteknik.

 

(1): Ulf Hjelmar, Ane Reese Mikkelsen, Pia Vivian Pedersen: Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere, en evaluering af indsatsen i fire kommuner. KORA, november 2014.Link til rapporten: http://www.kora.dk/media/3323693/10284_opsoegende-sundhedsindsatser.pdf