Dias1

Banebrydende træningskabine til hjemmebrug.

Lighter Days giver borgere/patienter mere energi og ”nudger” dem til at træne dagligt, trods sygdom og/eller svækkelse.

Lighter Days kan bruges sammen med virtuel genoptræning og andre effektive teletræningsprogrammer.

En patentansøgning er indleveret, da den teknologiske løsning skønnes at være både ny og banebrydende.

Næste skridt: Evaluering.