Inviterende samtaleteknik

IMG_0645        Dias1

Mødelokaler er forskellige! T.v. undervises der i Inviterende samtaleteknik i et charmerende bjælkehus i Telemarken, Norge.

INVITERENDE SAMTALETEKNIK: BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSVÆSENET

Kursus og individuel supervision

Inviterende samtaleteknik er en samtalemodel, der er effektiv og veldokumenteret ved undervisning af tværfagligt personale i brugerinddragelse. Inviterende samtaleteknik har fokus på at understøtte samtaler om helbredsforhold, sociale aktiviteter m.v. uden at du som personale kommer til at virke bedrevidende eller moraliserende.

Inviterende samtaleteknik udmærker sig ved at være særdeles velegnet til samtaler med borgere og patienter, der normalt er skeptiske/tilbageholdne overfor ”os” der kommer fra ”det offentlige”. Metoden kan i høj grad være med til at kompensere for social ulighed i sundhed, som var baggrunden for udvikling af modellen i sin tid.

Målgruppe: Kurset henvender sig til dig, der allerede har erfaringer med borger- og patientsamarbejde, og som derfor har viden om hvad der fungerer godt for dig, og i hvilke situationer du kan føle dig udfordret. Kurset skal derfor ses som et SUPPLEMENT til det du allerede har i rygsækken, hvad enten du har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller psykologisk baggrund. Inviterende samtaleteknik er skræddersyet til træning af sundhedspersonale i brugerinddragelse, hvor der er en interesse i at kompensere for social ulighed i sundhed.

Kursusindhold: Inviterende samtaleteknik handler blandt andet om hvordan du kan skabe ægte motivation/engagement hos syge eller svækkede borgere ved at være inviterende og samtidigt løsningsorienteret, hvordan du kan overlevere information på måder, der skaber handlekraft i det virkelige liv, og hvordan du positivt og effektivt kan håndtere forhindringer sammen med borgeren. Formålet er at øge borgernes/patienternes engagement efter endt indsats, så flere fastholder deres engagement i de ændringer, de sætter sig for at gå i gang med.

Kursusformen er en integreret, praktisk undervisning i effektive psykologiske, pædagogiske OG sundhedsfaglige elementer, som går hånd i hånd, hvis man vil hjælpe borgere og patienter effektivt med at få det bedre.

Kurset er testet ved projekter med tværfaglig undervisning af personale i København og Stavanger, og modellen er i drift i flere kommuner i Danmark og Norge. Kundereferencer kan oplyses ved personlig henvendelse.

Kursusform: Kurser i Inviterende samtaleteknik tilbydes som virksomhedskurser og som åbne kurser ved forespørgsel. Ved begge kursusformer vil der være en vekselvirkning mellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Efter grundkurset er du klar til individuel supervision, som baseres på enten båndede, autentiske borgersamtaler, eller som skræddersyede rollespil. Supervisionerne er typisk en markant øjenåbner omkring din kommunikation, og du vil bagefter lykkes med at engagere endnu flere borgere eller patienter i aktiviteter, der giver dem et bedre helbred. Kursister er normalt meget begejstrede for kurset, hvorfor det ofte genkøbes af de organisationer der har prøvet det, så endnu flere medarbejdere kan få mulighed for at træne modellen i praksis.

Praktisk indhold, læringsforløb i Inviterende samtaleteknik

  • Indskrivning og fremsendelse af nærmere kursusinformation inklusiv forberedelse.
  • Gennemførsel af 2 dages kurset, hvor der er praktiske demoer og øvelser i alle teknikker. Der udleveres skriftligt kursusmateriale ved opstarten (minibog, kursusmappe og øvelseshæfte).
  • To individuelle supervisioner med 3-4 ugers mellemrum. Supervisionerne kan foregå via Skype, hvis du foretrækker det. Du får tydelige instruktioner, også omkring de etiske aspekter ved supervision. Inden supervisionen har du aftalt med underviseren, om du foretrækker et skræddersyet rollespil eller du vil optage en autentisk brugersamtale, der kan bruges i supervisionen.
  • Supervisioner afsluttes hver gang med en individuelt tilpassede lektie, der kan trænes som led i dit daglige arbejde. Du får personligt feedback på din læring ved træning af lektierne efterfølgende.
  • Underviseren Trine Wulff har en sundhedsfaglig baggrund suppleret med efteruddannelser indenfor coaching mv., og hun serverer en særdeles praktisk og levende tværfaglig undervisning omkring sundhed, motivation og sundhedspædagogik, der gør en forskel ”i det virkelige liv”. Trine har gennemført hundredvis af aktiverende samtaler med borgere og patienter, bl.a. som led i forskningsprojektet Bedre Balance Coaching, der inddragede syge og svækkede borgere i aktiviteter, der skabte positive resultater for borgerne, for kommunen og regionen, dette i en sammenligning mellem en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Trine har udviklet Bedre Balance Coaching og Inviterende samtaleteknik. Hun er en flittig underviser og foredragsholder indenfor hvordan man engagerer borgere og patienter i effektiv behandling og egenomsorg.

 

Pris: Åbent kursus: Samlet pris for skriftligt materiale (minibog, kursusmappe og øvelseshæfte), 2 dages kursus inklusiv forplejning, 2 individuelle supervisioner, samt personligt feedback på lektier: 7.500 kroner eksklusiv moms. Deltagerantallet er begrænset, så alle bliver aktive deltagere for maksimal læringseffekt.

Virksomhedskurser, foredrag og workshops: Her afgives tilbud baseret på de specifikke behov. Ring eller skriv og hør nærmere!

Tilmelding og yderligere information:

Trine Wulff  E trine@tta.life      T +45 40 95 27 32     W tta.life

Think Twice Advice, St. Kongensgade 10, 1264 København K