Dias1

Samarbejde mellem HabiTurn-ansatte sundhedsprofessionelle, der selv har været sygemeldte og nu er tilbage i et mere fleksibelt job hos HabiTurn, hvor de samarbejder målrettet med sygemeldte borgere omkring effektiv mestring af sygdom og svækkelse. Projektet nåede helt frem til finalen i et vækstprogram hos Den Sociale Kapitalfond i sommeren 2014.

Da juryen bad om yderligere Proof of concept før videre finansiering og der ikke har været kapital til dette hos os, er projektet desværre sat on hold, men vi regner med at komme stærkt tilbage, og tror meget på vores koncept.

En stor gruppe kvalificerede mennesker sidder standby og venter på næste skridt!