Frisk start

Som beskrevet i en tidligere post, blev udvikling af den teknologiske opfindelse til genoptræning udskilt i det selvstændige selskab HabiTurn IVS. Det har været en spændende rejse med super interessante samarbejdspartnere, et produkt der blev patentbeskyttet, vi...

Udskilning af teknologisk udvikling i selvstændigt selskab

Think Twice Advice har siden 2005 udviklet diverse koncepter, der overordnet gør det nemmere for borgere og patienter effektivt at mestre sygdom og svækkelse. Nogle koncepter er “social teknologi”, det vil sige samtalemodeller såsom Bedre Balance Coaching...

Ny hjemmeside på trapperne….

Hjemmesiden er p.t. under ombygning. Fremadrettet vil den være mere dynamisk, så du kan blive løbende opdateret med hvad virksomheden har i gang af udviklingsprojekter, nye kurser m.v.