Lighter Days

Banebrydende træningskabine til hjemmebrug. Lighter Days giver borgere/patienter mere energi og ”nudger” dem til at træne dagligt, trods sygdom og/eller svækkelse. Lighter Days kan bruges sammen med virtuel genoptræning og andre effektive teletræningsprogrammer. En...

HabiTurn Kræftforløb

    Et telekoncept målrettet borgere i kræftbehandling er skitseret. Gennem interviews med mange kræftpatienter og –overlevere om konceptet skønnes HabiTurn at være et kærkomment supplement til de mange tilbud kræftpatienter modtager i regioner og kommuner....

HabiTurn Jobklar

   Samarbejde mellem HabiTurn-ansatte sundhedsprofessionelle, der selv har været sygemeldte og nu er tilbage i et mere fleksibelt job hos HabiTurn, hvor de samarbejder målrettet med sygemeldte borgere omkring effektiv mestring af sygdom og svækkelse. Projektet nåede...

HabiTurns digitale samarbejdsplatform

Videreudvikling baseret på pilotprojekt af HabiTurn Senior. I projektet blev en betaversion testet (App til Android samt tilpasset til iPhone og tablets). Desuden udnyttes erfaringerne fra et brugerinddragende HabiTurn Masterprojekt fra IT universitetet. Der mangler...

HabiTurn Senior, 1. generation

Uddannelse af frivillige mentorer, der tele- eller Skype samarbejder med pensionister efter sygdom og svækkelse. Evaluering: Pilotprojekt gennemført med uddannelse af et hold frivillige mentorer, der har samarbejdet med borgere fra Fredericia Kommune og Gribskov...