Dias1

  1. Føler du at du gør et godt stykke arbejde, at du gør dig umage, og at resultaterne du leverer er af høj kvalitet? Det kan være du ligefrem føler at det er usædvanligt godt det du leverer: Så har du nok et fremtrædende ”excellence-gen”, og du vil formentlig sørge for mest at arbejde med ting, hvor du er topkvalificeret.
  2. Er du samtidig på en arbejdsplads med en elitær kultur?

Hvis du kan sige ja til både 1 og 2, vil jeg ønske dig til lykke! Det er jo skønt og vigtigt at have følelsen af at gøre det godt, og det er formentlig også rigtig heldigt for dem der modtager dine ”produkter”.

Samtidig er du i farezonen for at falde i ”NIH”-fælden!

”NIH” står for ”Not Invented Here”, og er en kultur man ofte møder hos personer og arbejdspladser, der har et højt selvbillede. Fordi du er så dygtig kan du have svært ved at være åben nok overfor andres ideer indenfor dit ekspertfelt. Du vil til gengæld være skarp til at stille kritiske spørgsmål til andres ideer, og vil måske tendere til at virke arrogant og skeptisk overfor udefrakommende eksperter indenfor dit særlige felt.

Til gengæld vil du gerne lege med eksperter fra andre felter: I imponerer hinanden, og behøver ikke kappes om titlen som værende ”de bedste”. Da du mest omgås andre utroligt dygtige mennesker, kan I hurtigt blive enige om mange ting.

Jeg ved hvad jeg snakker om, jeg har været der selv. Og jeg møder egentlig en del både privatansatte og offentligt ansatte som har den samme NIH-tilgang. Ikke for bevidst at være egenrådige, men nok snarere som en naturlig konsekvens af deres styrker og kulturen på arbejdspladsen.

En faldgrube kan være, at du udviser manglende interesse for andre, der arbejder på det samme område. Og de regner derfor med, at du ikke ser efter styrkerne i andres måder at gøre tingene på: Du vil nok bare gøre alt hvad du kan for at skyde deres ideer ned. Og det er jo sandt, det er langt nemmere at finde problemer end styrker ved de fleste ideer: Det er mange af os opdraget til.

Problemet kan være at du overser nye tendenser eller aktører, der faktisk har noget relevant på hjerte. Du overser måske også muligheder for at skabe mere vækst gennem helt nye alliancer, som du altså ikke selv har fundet på.

For at kompensere for faldgruben, kan du gøre dig ekstra umage for at spejde udenfor din egen kreds, og se efter styrker hos ”de andre” der henvender sig, og også få sagt deres styrker højt! Til både dine kolleger og ”de andre”. I kan også øve jer i ofte at stille spørgsmålet: “Hvad ville X mon gøre i denne situation?” “Hvad er fordelene ved det?”.

Det vil absolut gøre dig mere nuanceret = dygtig, og det vil du jo gerne være, ikke?

Det vil også gøre ”de andre” mere nysgerrige omkring et samarbejde, som måske vil kunne føre til at I alle gør jeres forståelse af feltet mere nuanceret.

Jeg har selv oplevet hvordan jeg støttede en stærk ”NIH”-kultur på en af mine tidligere arbejdspladser. Vi var relativt selvfede, og vi troede vi var verdensmestre i stort set alt vi kastede os over.

Vi VAR også dygtige. MEN jeg tror vi overså muligheden for at få endnu større succes, hvis vi havde anerkendt at andre spillere var dygtigere end os på salgssiden, når det drejede sig om salg af banebrydende produkter.

Først da jeg kom til en anden virksomhed der havde en kultur der tillod/opfordrede til at samarbejde med andre store spillere på felter hvor de formentlig var dygtigst, kunne jeg se en forretningsmodel der virkede mere bæredygtig end den jeg havde oplevet tidligere. Jeg tror oven i købet den tilsvarende forretningsmodel havde givet langt større salg til min tidligere arbejdsplads, i hvert fald for nogle af koncepterne.

Efter denne og flere AHA-oplevelser i skiftende organisationer ændrede jeg heldigvis min opfattelse: Jeg tror reelt fordelene opvejer ulemperne ved at være langt mere åben overfor samarbejder med organisationer, jeg tidligere primært ville have opfattet som konkurrenter.

Jeg øver mig den dag i dag i at gøre noget andet, hvis jeg hører mig selv tænke/tale i ”NIH”-sprog.  Men jeg kan sikkert gøre det mindst 1 % bedre, hvis jeg strammer mig an…

Derfor denne opfordring til at kigge dig og din arbejdsplads efter i sømmene. Snak eventuelt aktivt om, hvordan I kan støtte hinanden i at blive mere åbne overfor udefrakommende ideer og alliancepartnere indenfor jeres felt.

God fornøjelse!