Bedre Balance Coaching

Dias1

Telecoaching af ældre borgere efter faldulykker.

Evaluering: Randomiseret kontrolleret undersøgelse og omfattende kvalitative analyser udarbejdet i samarbejde med Bispebjerg Hospital og Folkesundhed København samt forskningsenheden for Almen Praksis, København.

Resultaterne er meget positive, og kan overføres til andre områder hvor man ønsker at engagere svækkede, demotiverede borgere i effektive tilbud og egenomsorg.

Projektet var omfattende, og de kvantitative og kvalitative analyser tunge. Der har været kliniske samarbejdspartnere inde over alle analyser, som har givet stor viden om hvordan personale engagerer mennesker med skrøbelighed og lav energi til effektiv egenomsorg – og hvornår vi demotiverer borgerne i stedet for.

Kontakt venligst Trine Wulff for en nærmere præsentation af resultater, da kun en mindre del er publiceret.

Eksempler på publikationer/foredrag:

http://www.aeldreforum.dk/filer/ovrige-artikler/bedre-balance-coaching/view

http://www.dsr.dk/Documents/Fag/Nyheder/Trine%20Wulff.pdf